Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest : Ewa Gieryga prowdząca działalnośc gospodarczą jako podmniot: Prolight SLS Hurtownia Salon Swiatła i Dźwięku z siedzibą w 70-376 Szczecin ul.5 Lipca 13

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

    na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
    a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
    b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza
    kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu, c) obsługi newslettera,
    d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych

    Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
    b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
    c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
    Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: info@pro-sls.pl, pod numerem telefonu: 91 4850761 lub w  siedzibie: Prolight SLS Hurtownia Salon Swiatła i Dźwiięku 70-376 Szczecin ul.5 Lipca nr-13

Polityka Prywatności sklepu
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług prezentujemy Państwu naszą politykę prywatności. Dokument ten określa dokładnie jakie dane zbieramy na Państwa temat, jak je wykorzystujemy oraz kto ma do nich dostęp.

Podmiot zbierający dane
Dane osobowe i teleadresowe zbierane są przez operatora sklepu Prolight SLS Ewa Gieryga z siedzibą: 70-376 ul 5 Lipca 13.

Zbierane dane
W takcie świadczenia usług konieczne jest zebranie podstawowych danych.

Podczas rejestracji w naszym portalu wymagamy podania adresu e-mail, hasła oraz loginu. Dodatkowo, jeśli będą Państwo składać zamówienia w naszym sklepie, konieczne będzie podanie danych teleadresowych, na które składa się imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Dane te umożliwiają dostarczenie paczki oraz wystawienie ewentualnych dokumentów księgowych (np. faktur).

W przypadku wpisywania się na listę mailingową naszego portalu konieczne jest podanie jedynie adresu e-mail. Klienci, którzy zarejestrowali się w portalu, stają się automatycznie subskrybentami newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Państwu możliwość edycji oraz usunięcia danych, o czym piszemy w dalszej części niniejszego artykułu.

Edycja danych
Zgromadzone dane mogą być w każdej chwili edytowane oraz usuwane przez osobę, która je wprowadziła. Mogą dokonać tego Państwo samodzielnie za pośrednictwem zakładki "ZALOGUJ" ,z lub kontaktując się mailowo z obsługą naszego sklepu.

Zgodnie z polskim prawem nie możemy usuwać Państwa danych z dokumentów księgowych (dotyczy to głównie wystawionych faktur). Dokumenty takie muszą być przez nas przechowywane przez minimum 5 lat.

Wykorzystanie zgromadzonych danych
Dane nie będą sprzedawane, ani udostępniane  w żadnej formie firmom trzecim. Dane nie będą również wykorzystywane do promocji czy rozsyłania informacji handlowej o produktach nie związanych z działalnością Prolight SLS 

Dane osobowe i teleadresowe zebrane na Państwa temat będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach realizacji regulaminowych zadań sklepu i portalu (tj. rozsyłanie zamówionych informacji, realizacja zamówień, sporządzanie dokumentów księgowych itp.).

Zgromadzone dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom w celach realizacji działalności sklepu i portalu (np. firma kurierska dostarczająca paczki).


Kategorie

Promocje

Najczęściej kupowane